ابزار دقیق سد تونل زمین شناسی

ژئوفیزیک توسط شایان MIT

سفارت ها

سفارتهای خارجی در تهران نام سفارتخانه تلفن نشانی  سفارت آذر بایجان  ۲۲۱۳۵۵۴-۲۲۱۵۱۹۱ فرمانیه خیابان شهید صالحی خ شهید وطن پور شماره ۳۰ سفارت آرژانتین ۸۷۱۶۲۴۴-۸۷۱۹۱۸۹ میدان آرژانتین ساختمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید
خرداد 88
19 پست
سازه
3 پست
تونل
6 پست
tilt_meter
3 پست
inclinometer
3 پست
سد_وتونل
4 پست
vosoghi@livecom
2 پست
پیزومتر
2 پست
نجم
2 پست
بیستون
3 پست
امیرکبیر
1 پست
درزه_سنج
2 پست
extensometer
2 پست
brms
1 پست
وثوقی
3 پست
tiltmeter
1 پست