مطالعات مرحله سوم سد مخزنی زاوین کلات

نام پروژه : مطالعات مرحله سوم سد مخزنی زاوین کلات
نام کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
نام پیمانکاران: شرکت جهاد نصر – شرکت مهندسی و ساختمانی نوفن – شرکت کیان پایاب
شماره قرار داد مرحله اجرایی: 6/9258
تاریخ ابلاغ قرار داد : 3/12/74
مدت قرار داد:31 ماه
 
 
اهداف طرح
- ذخیره سازی جریان پایه و سیلابهای فصلی رودخانه زاوین  
- تامین حقابه های اراضی پایاب، آب شرب روستاهای پائین دست و آب مورد نیاز ناحیه صنعتی زاوین.
- ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر و ایجاد امکانات تفریحی.
 
اجزای طرح:
 شامل ساخت بدنه و سرریز بتنی، گالری های بازدید، انجام حفاری و تزریق و نصب تجهیزات هیدرومکانیک و ابزار دقیق می باشد.
 
 بدنه و سرریز سد :
 از نوع بتنی و به حجم بالغ بر 62000 متر مکعب می باشد.
 
حفاری و تزریق :
حفاری و تزریق پروژه بالغ بر 10193 متر طول بوده که شامل 8165 متر طول تزریق آب بندی و کنترلی، 2028 متر طول حفاری تحکیمی می باشد.
 
تجهیزات هیدرومکانیک:
این تجهیزات شامل لوله های آبگیر کشاورزی و تخلیه کننده تحتانی، شیرهای پروانه ای ، کشویی و سوزنی، دریچه ها، آشغالگیرها جرثقیل ها و سایر ملحقات لازم می باشد.
تجهیزات ابزار دقیق :
شامل دستگاهها و ابزار مورد نیاز ( پیزومترها – کرنش سنج ها- درزه سنج ها- کشیدگی سنج های دو نقطه ای و چهار نقطه ای  ، دماسنج های بتن و آب و هوا و غیره) بوده. که بر حسب نیاز در موقعیت ها و تراز های لازم نصب گردیده اند.
 
راه دسترسی به محل سد :
این راه به طول 6 کیلومتر بوده که با احداث آن روستای زاوین به محل سد مرتبط شده است.
 
سایر مشخصات:
نوع سد:                                     بتنی وزنی
ارتفاع سد از پی در محور:               2/51 متر
تراز نرمال سطح آب در مخزن :         1302 متر از سطح مبنا
تراز تاج سد :                            1/1304 متر از سطح مبنا
طول تاج سد :                            142 متر
عرض تاج سد :                            5/4 متر
حجم دریاچه در تراز نرمال :            69/2میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی پس از تلفات :       17/3 میلیون متر مکعب
سطح اراضی کشاورزی :                       440 هکتار 
 
 

/ 0 نظر / 36 بازدید