سفارت ها

سفارتهای خارجی در تهران

نام سفارتخانه

تلفن

نشانی 

سفارت آذر بایجان  ۲۲۱۳۵۵۴-۲۲۱۵۱۹۱ فرمانیه خیابان شهید صالحی خ شهید وطن پور شماره ۳۰ سفارت آرژانتین ۸۷۱۶۲۴۴-۸۷۱۹۱۸۹ میدان آرژانتین ساختمان بانک تجارت طبقه ۴ سفارت آفریقای جنوبی  ۹-۲۰۷۲۷۶۶ ولیعصر باغ فردوس خیابان یکتا شماره ۵ سفارت اتریش  ۸۷۱۰۱۸۰-۲۰۴۱۷۶۴-۸۷۱۰۷۵۳ میدان آرژانتین شماره ۷۸ طبقه سوم    سفارت اردن   ۲۰۵۹۷۰۷-۲۰۵۹۷۰۳ آفریقا خیابان ارمغان شرقی شماره ۴۷ سفارت ارمنستان  ۶۷۰۴۸۳۸-۶۷۰۴۸۳۳ خیابان جمهوری اسلامی خ رازی خ استاد شهریار شماره یک سفارت اروگوئه  ۲۰۵۲۰۳۰ جردن خیابان شهید عاطلی شرقی کوچه شبنم شماره ۴۵ سفارت ازبکستان  ۲۸۳۲۰۷۱-۲۲۹۹۷۸۰ پاسداران خیابان بوستان کوچه نسترن شماره ۶ سفارت اسپانیا ۸۷۸۷۵۴۳-۸۷۸۸۰۸۳ آفریقا خیابان ولیعصر خیابان سرو شماره ۷۶ سفارت استرالیا ۸۷۱۶۴۱۵-۸۷۲۴۴۵۶ خیابان خالد اسلامبولی خیابان ۲۳ شماره ۱۳ سفارت اسلوواک ۲۴۱۱۱۶۴-۲۴۰۶۴۹۵  خیابان سر لشگر فلاحی شماره ۳۸ سفارت اسلوونی  ۲۸۰۲۲۲۳  میدان فرمانیه نارنجستان هشتم پلاک ۳۰ سفارت افغانستان  ۸۳۷۷۱۵۱-۸۷۳۵۰۴۰ خیابان شهید دکتر بهشتی خ پاکستان نبش خیابان چهارم سفارت اکراین  ۸۰۰۵۶۵۰-۸۰۰۸۵۳۰ میدان ونک خیابان ونک شماره ۱۰۱ سفارت الجزایر  ۱۶-۲۴۲۰۰۱۵ ولنجک خیابان ۱۶ شماره ۶ سفارت امارت متحده عربی  ۴-۸۷۸۱۳۳۳ ولیعصر خیابان وحید دستجردی شماره ۳۵۵ سفارت اندونزی  ۸۷۱۷۲۵۱-۸۷۱۶۸۶۵ خیابان قائم مقام فراهانی شماره ۲۱۰ سفارت انگلستان  ۱۷-۶۷۰۵۰۱۱ خیابان فردوسی شماره ۱۹۸ سفارت ایتالیا  ۷-۶۷۲۶۹۵۵ خیابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۱ سفارت ایرلند  ۲۳۸۶۹۳۳-۲۲۹۷۹۱۸ فرمانیه کامرانیه شمالی بن بست ناهید شماره ۸ سفارت بحرین  ۸۷۷۳۸۴۷-۸۷۷۵۳۶۵ آفریقا قبل از جهان کودک نبش کوچه زوبیان شماره ۲۴۸ سفارت برزیل  ۸۰۳۵۱۷۵-۸۰۳۹۴۷۶ میدان ونک خیابان ونک شماره ۵۸ برونئی دارالسلام  ۸۰۷۸۷۱۶-۸۰۷۲۴۴۴ شهر ک غرب فاز ۴ بلوار ایوانک خ زر افشان کوچه دوم شماره ۱۵۴۴ سفارت بلاروس  ۲۷۱۸۶۸۲-۲۷۰۸۸۲۹ خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه) خیابان شهید طاهری خیابان آبان کوچه آذر شماره یک  سفارت بلژیک ۲۰۰۹۵۵۴-۲۰۰۹۹۵۰۷ خیابان شهید فیاض بخش خ شبدیز کوچه بابک شماره ۳ سفارت بلغارستان  ۸۷۷۵۰۳۷-۸۷۷۵۶۶۲ ولیعصر خیابان شهید عباسپور خ نظامی گنجوی شماره ۸۲ سفارت بنگلادش  ۸۰-۸۷۷۳۹۷۹ خیابان شهید قندی خیابان پنجم شماره ۱۴ سفارت بوسنی و هر زگوین ۸۰۹۶۲۲۹-۸۰۹۲۷۳۸ شهرک غرب خ ایران زمین خ چهارم کوچه آبان شماره ۴۸۵ سفارت پاکستان  ۹۰-۶۹۴۴۸۸۸ جمشید آباد شمالی خیابان دکتر حسین فاطمی کوچه اعتمادزاده شماره ۱ سفارت پرتغال  ۲۵۸۳۷۶۰-۲۵۴۳۲۳۷ دروس خیابان هدایت کوچه روزبه شماره ۱۳  سفارت تاجیکستان  ۲۲۹۹۵۸۴ نیاوران خیابان شهید زینالی کوچه سوم  سفارت تایلند  ۷۵۲۷۷۰۸-۷۵۳۱۴۳۳ خیابان بهارستان خیابان استقلال شماره ۴ سفارت ترکمنستان   ۲۵۴۸۶۸۶-۲۵۴۲۱۷۸ خیابان پاسداران خیابان گلستان پنجم شماره ۳۹ ترکیه  ۳۱۱۱۲۰۲-۳۱۱۸۹۹۷ خیابان فردوسی شماره ۳۱۴ سفارت تونس ۲۷۰۶۶۹۸-۲۷۸۰۴۱۶۱ فرمانیه خیابان دکتر لواسانی شماره ۱۲ سفارت آلمان  ۳۹۰۳۷۶۷-۳۹۳۲۱۹۹  خیابان فردوسی شماره ۳۲۴ سفارت  قزاقستان  ۲۵۶۵۳۷۱-۲۵۳۵۹۳۳  دروس خیابان هدایت خیابان مسجد شماره ۴ سفارت چک  ۸۷۱۸۹۰۹-۸۷۱۶۷۲۰ خیابان میرزای شیرازی خیابان حسنی شماره ۱۵ سفارت چین  ۴۱-۲۲۹۱۲۴۰ پاسداران نارنجستان هفتم شماره ۱۳ سفارت دانمارک  ۲۶۷۰۲۰-۲۰۳۰۰۰۹ الهیه خیابان دکتر شریعتی خیابان دشتی شماره ۱۸ سفارت روسیه  ۳-۶۷۰۱۱۶۱ خیابان نوفل لوشاتو شماره ۲۹ سفارت رومانی  ۷۵۲۵۸۱۹-۷۵۳۴۶۵۸  خیابان بهارستان خیابان فخر آباد شماره ۱۲ سفارت زلاندنو  ۲۸۰۰۲۹۰-۲۸۰۰۲۸۹  نیاوران اقدسیه خ سوسن نبش ک چهارم پارک دوم ش ۳۴ سفارت ژاپن  ۸۷۱۳۹۷۴-۸۷۱۷۹۲۲ خیابان بخارست نبش خیابان پنجم شماره ۱۲ سفارت سریلانکا ۲۰۱۹۴۷۱-۲۰۴۵۱۱۹ آفریقا خیابان گل آذین شماره ۲۸ سفارت سنگال  ۸۷۹۴۱۹۲-۸۷۸۳۵۹۰ آفریقا خیابان پیروز شرقی شماره سفارت سوئد  ۲۲۹۶۸۰۲ پاسداران خیابان نسترن شماره ۲ سفارت سوئیس   ۲۰۰۸۳۳۳ الهیه خیابان بوستان شماره ۱۳/۱ سفارت سودان  ۸۷۸۱۱۸۴-۸۷۸۱۱۸۳ آفریقا خیابان ظفر کوچه بابک بهرامی شماره ۳۹ سفارت سوریه  ۲۰۵۵۳۳۲-۲۰۵۹۰۳۱ آفریقا خیابان ایرج شماره ۱۹ سفارت سیر الئون  ۷۵۰۲۸۱۹ خیابان شریعتی خیابان ملک شماره ۱۰ سفارت عراق  ۲۳۱۰۶۷۲-۲۲۱۱۱۵۴ خیابان دکتر شریعتی پل رومی کوچه کرمیان شماره ۲۰ سفارت عربستان سعودی  ۲۲۹۹۹۷۸-۲۰۵۳۹۴۸ پاسداران خیابان بوستان خیابان نیلوفر شماره ۱ سفارت عمان  ۲۰۵۷۶۴۱-۲۰۵۶۸۳۱  آفریقا کوچه تندیس شماره ۱۲ سفارت فرانسه  ۸-۶۷۰۶۰۰۵ خیابان حافظ نوفل لوشاتو شماره ۸۵ سفارت فلسطین  ۶۴۶۵۲۳۱-۶۴۰۲۵۱۳ خیابان فلسطین شماره ۱۴۵ سفارت فنلاند  ۲۳۱۴۳۱۶-۲۳۰۷۰۹۰  الهیه خیابان آقا بزرگی کوچه شیرین شماره ۴ سفارت فیلیپین  ۲۰۴۷۸۰۲-۲۰۴۷۸۰۳ آفریقا خیابان مهیار شماره۱۳ سفارت قبرس  ۲۲۰۱۲۴۰-۲۲۱۹۸۴۲  نیاوران دزاشیب خیابان شهید کریمی شماره ۳۲۸ سفارت قرقیزستان  ۲۸۳۰۳۵۴ خیابان پاسداران نارنجستان پنجم شماره ۱۲ سفارت قطر  ۶-۲۰۵۱۲۵۵ آفریقا خیابان گل آذین شماره ۴ سفارت کانادا  ۸۷۳۳۵۴۸-۸۷۳۲۶۲۳ خیابان استاد مطهری خیابان شهید سر افراز پلاک ۵۷ سفارت کروواسی  ۲۵۸۷۰۳۹-۲۵۸۹۹۲۳ پاسداران بهستان اول شماره ۲۵ سفارت کره جنوبی  ۴-۸۰۵۴۹۰۰ میدان ونک خیابان شیخ بهائی دانشور غربی شماره ۱۸ سفارت کره شمالی  ۸۷۹۶۷۰۰  میدان ونک خیابان ونک کوچه ارم شماره ۲۲ سفارت کلمبیا  ۷-۲۵۵۸۹۵۶ دروس خیابان هدایت خیابان فریار شماره ۵ سفارت کنیا  ۲۰۵۹۱۵۴-۲۰۵۷۴۷۹ آفریقا خیابان گلشهر شماره ۴۶ سفارت کوبا ۲۲۵۷۸۰۹  میرداماد نفت جنوبی کوچه تابان شماره ۱۰ سفارت کویت  ۹-۸۷۸۵۹۹۷ خیابان وحید دستجردی شماره ۳۲۲ سفارت گرجستان ۲۲۱۱۴۷۰ الهیه خیابان شهید فیاضی خیابان آقا بزرگی کوچه شهید احمد والی شماره ۵ سفارت گینه  ۷۵۳۵۷۴۴ خیابان شریعتی خیابان ملک شماره ۱۰ سفارت لبنان  ۸۹۰۶۰۵۱-۸۹۰۸۴۵ خیابان سپهبد قرنی خیابان شهید کلانتری شماره ۳۱ سفارت لهستان ۴-۸۷۸۷۲۶۲ آفریقا خیابان پیروز شماره ۱و ۳  سفارت لیبی  ۲۲۰۱۶۷۷-۲۲۳۵۵۰۵ کامرانیه جنوبی کوچه مریم شماره ۲ سفارت مالزی  ۲۰۱۰۰۱۶-۲۰۱۱۰۶۱ خیابان فرشته خیابان شهید اخگری شماره ۶ سفارت مجارستان  ۲۵۵۰۴۵۲-۲۵۵۰۴۶۰ دروس میدان هدایت خیابان شادلو شماره ۱۵ سفارت مصر ۲۲۴۲۲۶۸   سفارت مکزیک  ۲۰۱۳۹۲۱-۲۰۵۷۵۸۸  آفریقا خیابان گلفام شماره ۴۱ سفارت مغرب  ۲۲۰۶۷۳۲-۲۲۰۶۷۳۱ خیابان لواسانی خیابان وطن پور خیابان براتی شماره ۵ سفارت نروژ  ۲۸۰۶۵۲۹-۲۸۰۲۱۴۳  خیابان شهید لواسانی نبش خیابان سنبل شماره۲۰۱  سفارت نیجریه  ۸۷۸۸۰۷۹-۸۷۹۸۰۷۸ آفریقا کوچه بابک مرکزی شماره ۲۴ سفارت هلند 2567007 شریعتی بالاتر از حسینیه ارشاد خ قبا بلوار شهرزاد سفارت هند  ۸۷۳۵۱۷۲-۸۷۵۵۱۰۲ خیابان دکتر بهشتی نبش خ نهم خیابان میر عماد شماره ۴۶ سفارت واتیکان  ۶۴۰۳۵۷۴ تقاطع نوفل لوشاتو خیابان رازی شماره ۹۷ سفارت ونزوئلا  ۸۷۱۵۱۸۵-۸۷۱۲۸۴۰ خیابان افریقا خیابان تندیس شماره ۲۶ سفارت ویتنام   ۲۰۴۹۲۴۷  ولیعصر فرشته خیابان فیاضی شماره ۱۵۵ سفارت جمهوری یمن  ۲۰۴۹۳۵۵-۲۰۴۲۷۰۲ آفریقا بلوار گلستان بلوار گیتی شماره ۱۷ سفارت یوگسلاوی  ۷۱-۲۴۱۲۵۶۹ خیابان ولنجک خیابا ن نهم پلاک ۱۲ سفارت یونان  ۲۰۵۰۵۳۳- ۲۰۵۳۷۸۴  آفریقا بلوار اسفندیار شماره 43 

/ 0 نظر / 56 بازدید