# فشارسنجهای_خاک_و_بتن

سفارت ها

سفارتهای خارجی در تهران نام سفارتخانه تلفن نشانی  سفارت آذر بایجان  ۲۲۱۳۵۵۴-۲۲۱۵۱۹۱ فرمانیه خیابان شهید صالحی خ شهید وطن پور شماره ۳۰ سفارت آرژانتین ۸۷۱۶۲۴۴-۸۷۱۹۱۸۹ میدان آرژانتین ساختمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید

معرفی برخی از دستگاه های ابزار دقیق در زمین شناسی مهندسی

مکانیک سنگ بیستون ابزار دقیق سد وتونل http://brmsinstruments.com گرد آوری : وثوقی     دستگاه برش سنگ این دستگاه برای بریدن سر و ته مغزه و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 41 بازدید