# کشیدگی_سنج

در مورد مکانیک سنگ بیستون

BRMS company وبگاه:                                                                http://brmsinstruments.com Bistun Rock Mechanics Services Co. (BRMS) was found in 1996. It is the first company of its ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید